Yaratıcı Drama

İletişim ve ifade çocuklarımızın gelişiminde ve geleceğinde önemli rol oynamaktadır.

Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkılarak bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vb. tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye) şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır. Yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Çocukların dünyasını, oyunlarını merkezine alır. Çocukların deneyimleri ve katılımları ile süreç gelişir. Çocuklar, ele alınan konu üzerine düşünmeyi, onu hissetmeyi ve ona katılmayı eğitmen eşliğinde deneyimlerler. Eğitsel bir yöntem, bir tür yaşam pratiği, oyuna dayalı bir tür grup çalışmasıdır.