İngilizce

Çocukların çoğu anadillerinin dışında 2. bir dil olduğunu okul öncesi dönemde farkederler.

Küçük yaşta İngilizce öğretiminin daha etkili olduğu fikrini benimseyerek, okulumuzda İngilizce ders saatleri yoğun bir programla uygulanmaktadır.

İngilizce saatlerinde okul öncesi yaş gruplarına uygun çeşitli oyunlar ve drama teknikleri ile günlük konuşma dili öğretilmektedir. Öğretmenlerimiz derslerde çocuklarla diyaloglarını çoğunlukla İngilizce olarak gerçekleştirmektedir. Haftanın 4 günü, günde 2 ders saati olmak üzere haftalık toplam 160 dakika ders yapılmaktadır.

İngilizce dersleri ile amacımız; başlangıç seviyesinde olan çocuklara İngilizce’yi sevdirmek ve kendilerine güven kazanmalarını sağlamaktır. Çocuklara İngilizce’yi sevdirirken, onları motive etmek amacıyla görsel-işitsel materyaller (video, hatırlatıcı kartlar, fotoğraflar) kullanılarak İngilizce’nin temel bilgileri öğretilmektedir.