Modern Dans Bale Folklor

Sanat ve Edebiyat Çocuklarımızın Gelişiminde Önemli Bir Rol Oynar.

Okul öncesi çağındaki çocuklar için müzik, hareket, drama eğitimi yaratıcılığın gelişmesinde çok önemlidir. Dans derslerinin amacı; çocukların kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlama, estetik algılarını geliştirme ve vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir. Bu bağlamda derslerimizde sırasıyla; esneklik kazanımlarını destekleyen streching (esneme) hareketleri, estetik gelişmesine yardımcı olarak yaş gruplarına uygun seçilen egzersizler ve yaratıcı güçlerini geliştirecek olan emprovize (doğaçlama) dans çalışmaları yapılmaktadır.