Orff Ritim

Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çocuğa diğer çocuklarla beraber mutlu yaşama alışkanlığını kazanmada yardımcı olur ve çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlar.

Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi, çocuklara birçok kavram ve değerin kazandırılmasında oldukça etkili bir yoldur. Müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde olumlu rol oynar. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanma şansına kavuşmaktadır.
Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çocuğa diğer çocuklarla beraber mutlu yaşama alışkanlığını kazanmada yardımcı olur ve çocuğun sosyalleşmesine katkı sağlar. Müzik eğitimi, çocuğa yaşamı algılama, yorumlama, yaratıcılık, düşünme sistemini geliştirmede etkili olmaktadır. Okul öncesinde verilecek zengin bir müzik eğitimi, çocukların müzik anlayışlarının ve yeteneklerin gelişmesine yardım edeceği gibi, karşılaşacakları problemlerin ve olayların nedenini anlamada kolaylık sağlayacağı kabul edilebilir bir varsayımdır. Ayrıca müzik, sanat eğitiminin temel öğelerinden biri olup, zihinsel süreçlerin de bir ifadesidir.