6d~5g Eğitim Modeli

Okullarımızda yıllar içerisinde farklı eğitim modelleri deneyimleyip, Ar-Ge ekibimizle okul öncesi çağdaki çocukların tüm ihtiyaçlarını ön planda tutan yeni bir eğitim modeli geliştirdik.
Bu eğitim modelinde okulumuzun olmazsa olmazları olarak belirlediğimiz donanımlarımızın tümü (6d), gelişim alanlarına (5g) entegre edildi.

6d 5g
Yabancı Dil Sosyal ve Duygusal Gelişim
Empati Yeteneği Bilişsel Gelişim
Sanat Dil Gelişimi
Spor Psikomotor Gelişim
Yaşama Değer Verme Özbakım Becerileri
Analitik Düşünme  

Bu eğitim modeli ile amaçlarımız;

Yabancı Dil; öğretim esnasında standartların dışında interaktif olarak işitsel, görsel, bilişsel, duygusal ve motor gelişimlerinin desteklenmesi.

Empati Yeteneği; modern çağın doğal bir sonucu olan sanallaşma sebebiyle, iyiden iyiye toplum olarak kaybedilmeye başlanan empati duygusunu, yaşamın içine empoze edebilmelerinin sağlanması.

Yaşama Değer Verme; yaşayan her canlıyı farklılıkları ile kabul edip onların yaşam hakkına saygı duymayı ve bu yolda davranış geliştirmeyi amaç edinen bir bakış açısının geliştirilmesi.

Analitik Düşünme; verilen değer yargılarının yanı sıra günümüz ve gelişen dünya şartlarına uygun, daima inovatif ve sistematik düşünce yapısı kazandırılması.

Sanat ve Spor; hem hayatın içinde hem de branş dersi olarak sunulan çeşitli sanat ve spor dallarıyla tanıştırılarak ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerinin sağlanması.